Gezocht: lesmateriaal Duits

In de verschillende (commerciële) MBO-leergangen en lesmethodes Duits staan voldoende opdrachten voor de 5 vaardigheden. De student kan hiermee situaties uit het leven van alledag en veelvoorkomende beroepssituaties voldoende oefenen. Door de introductie van de nieuwe kwalificatiedossiers worden er meer eisen aan het lesmateriaal gesteld. Er is met name behoefte aan lesmateriaal dat nadrukkelijk op de beroepsspecifieke eisen van de opleidingen inspeelt. Dat is weinig te vinden in de huidige leergangen, hoewel de MBO-uitgevers er hard aan trekken om aangepast materiaal te ontwikkelen.

Interessant is ook het aanbod van de Werkgroep Deutsch macht Spaß. Met name rond de poster “Nah dran” is een enorme hoeveel KLV-materiaal beschikbaar, kant & klaar gedidactiseerd. Weliswaar richt men zich daarbij niet op het MBO, maar desondanks is er veel te halen en met kleine aanpassingen inzetbaar voor MBO Duits.

De 120 foto’s op de poster tonen regionale bijzonderheden en beroemde personen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bij de meeste foto’s is downloadbaar lesmateriaal op de ERK-niveau’s A1 t/m B2/C1  beschikbaar op de website van Deutsch macht Spaß. De poster is hier kosteloos te bestellen.

Onze website wil echter vooral  docenten uit de verschillende sectoren van het MBO een plek bieden waar zij het door hen geschreven lesmateriaal kunnen plaatsen en delen met collega’s.

Als je je aangesproken voelt door ons initiatief en dit een warm hart toedraagt, meld ons dat dan via de knop ‘contact’ (rechtsboven). Wij zijn blij met elke bijdrage.

Cursusmateriaal

1) Taalblokken (Malmberg)

Bij Malmberg is intussen een werkboek annex online materiaal verschenen bij de Keuzedelen Duits (werkboek en online), binnen het programma Taalblokken:  Beroepsgerichte Keuzedelen. Het betreft online oefeningen en uitleg op B1 niveau, aangevuld met een werkboek (A2/B1). Telkens 8 hoofdstukken met daarin gevarieerde lessen. Dit online materiaal is in de licentie Taalblokken 3 inbegrepen. Het werkboek is apart aan te schaffen.

Er is voor 4 richtingen leer-en oefenstof: Commercieel, Secretarieel, Financieel-Administratief en Horeca/Toerisme. De opbouw is logisch en klimt op in moeilijkheidsgraad. De uitgever adviseert om eerst het online materiaal door te werken en aansluitend in het werkboek de aanvullende en verdiepende stof eigen te maken. Je zou met eigen inbreng ook alleen het online materiaal in kunnen zetten. De uitgever werkt nog aan idiomatische woordenlijsten behorend bij de thema’s.

2) Online cursus ‘Wirtschaftsdeutsch’ van de Duits-Nederlandse Handelskamer

Wirtschaftsdeutsch is een door de DNHK ontwikkeld trainingsprogramma. Met Wirtschaftsdeutsch verbeter je in je eigen tempo en op flexibele wijze je kennis en vaardigheden van de Duitse taal. Je stelt je eigen leertraject samen, dat bij je persoonlijke leervoorkeuren past. Zo oefen je in een speciaal ontwikkeld online lesprogramma, dat je naar keuze combineert met aanvullende offline modules. Na afloop neem je desgewenst deel aan het officiële examen Wirtschaftsdeutsch en ontvang je het erkende ‘Zertifikat Wirtschaftsdeutsch’ op taalniveau C1. Helaas is dit fraais bepaald niet gratis. Voor de standaard online cursus betaal je alleen al € 1150,00. Voor extra’s en examens moet je navenant bijbetalen. Oftewel: voor schoolgebruik geheel ongeschikt. Wel leuk is een gratis taaltoets die ongeveer een kwartiertje kost, bedoeld om het startniveau van de potentiële cursist(e) te meten. Die vind je hier: https://www.dnhk.org/nl/advies/wirtschaftsdeutsch/modules-wirtschaftsdeutsch/test-taalniveau/. Misschien ook iets voor studenten?