Gezocht: lesmateriaal Duits

In de verschillende (commerciële) MBO-leergangen en lesmethodes Duits staan voldoende opdrachten voor de 5 vaardigheden. De student kan hiermee situaties uit het leven van alledag en veelvoorkomende beroepssituaties voldoende oefenen. Door de introductie van de nieuwe kwalificatiedossiers worden er meer eisen aan het lesmateriaal gesteld. Er is met name behoefte aan lesmateriaal dat nadrukkelijk op de beroepsspecifieke eisen van de opleidingen inspeelt. Dat is weinig te vinden in de huidige leergangen, hoewel de MBO-uitgevers er hard aan trekken om aangepast materiaal te ontwikkelen.

Interessant is ook het aanbod van de Werkgroep Deutsch macht Spaß. Met name rond de poster “Nah dran” is een enorme hoeveel KLV-materiaal beschikbaar, kant & klaar gedidactiseerd. Weliswaar richt men zich daarbij niet op het MBO, maar desondanks is er veel te halen en met kleine aanpassingen inzetbaar voor MBO Duits.

De 120 foto’s op de poster tonen regionale bijzonderheden en beroemde personen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bij de meeste foto’s is downloadbaar lesmateriaal op de ERK-niveau’s A1 t/m B2/C1  beschikbaar op de website van Deutsch macht Spaß. De poster is hier kosteloos te bestellen.

Onze website wil echter vooral  docenten uit de verschillende sectoren van het MBO een plek bieden waar zij het door hen geschreven lesmateriaal kunnen plaatsen en delen met collega’s.

Als je je aangesproken voelt door ons initiatief en dit een warm hart toedraagt, meld ons dat dan via de knop ‘contact’ (rechtsboven). Wij zijn blij met elke bijdrage.