Nieuws

/Nieuws
4 10, 2018

Certificering Duits in de Beroepscontext + Buurtaalprojecten

oktober 4th, 2018|Nieuws|

1)  Uitreiking eerste certificaten 'Duits in de Beroepscontext' a) ROC Alfa-college Hoogeveen Op 11 juli 2018 werden op het ROC [...]

13 02, 2018

Evenementen, Prüfertraining enz.

februari 13th, 2018|Nieuws|

In deze rubriek vind je een overzicht van alle evenementen die voor ons vak, Duits, van belang zijn. Kijken dus! Activiteiten van de werkgroep Duits in de beroepscontext: In 2018 vond de vonden in totaal vijf Prüfertraining-rondes plaats voor docenten van deelnemende ROC’s. Zonder uitzondering met groot plezier! Al met al zijn nu ruim80 MBO-docenten Duits gecertificeerd om in de toetssystematiek van de Stichting te participeren.De bedoeling is – conform de wens van alle Prüfertraining-deelnemers – om ergens in het komende studiejaar een – vermoedelijk eendaagse – vervolgbijeenkomst te organiseren,vermoedelijk in de winter 2020.  Daarbij zal dan het berichten over en evalueren van de eerste cursus- en toetservaringen centraal staan. Voor 2019 staan in ieder geval twee Prüfertrainings op de rol, de eerste op 20/21 maart en de tweede vermoedelijk na de zomervakantie. Het programma vind je hier. Manifestatie voor het bedrijfsleven op de Dag van de Duitse taal op 26 maart 2019 Op 26 maart vindt een manifestatie plaats op het historische bedrijvenpark van DRU in Ulft. Deze manifestatie is gericht op bedrijven en op scholen voor beroepsonderwijs. Het motto is: spreek de taal van je klant; spreek Duits! Duitsland is verreweg de grootste handelspartner van Nederland. Een goede relatie met Duitse bedrijven is daarom van groot belang voor ons bedrijfsleven. Veel Nederlandse bedrijven hebben direct of indirect te maken met Duitse klanten of opdrachtgevers. Een bedrijf waarvan het personeel zich in het Duits kan uitdrukken heeft een duidelijk marktvoordeel. De Nederlands-Duitse Handelskamer heeft een onderzoek laten doen waaruit blijkt dat Duitse opdrachtgevers veelal geen genoegen nemen met Engels als voertaal. Wie Duits kan spreken heeft een streepje voor!   Duits zit in de lift in het Nederlands beroepsonderwijs: Nadat het aanbod van het vak Duits in het MBO zich jarenlang in een neerwaartse spiraal bevond, is er nu een verheugende opleving. Duits wordt weer aan steeds meer ROC’s en daarbinnen bij steeds meer opleidingen aangeboden. Bij de keuzeprogramma’s van de ROC’s staat Duits opeens in de top vijf! Gemeenschappelijk belang van bedrijfsleven en MBO beroepsopleidingen: beroepsopleidingen en bedrijfsleven hebben hier een gemeenschappelijk belang: onze toekomstige vakmensen moeten de Duitse taal beheersen, zodanig dat ze met vakcollega’s uit het buurland kunnen communiceren. Duits moet je leren in de beroepscontext, jongeren moeten hun mondje kunnen roeren in het Duits en de vaktaal beheersen. Activiteiten tijdens de manifestatie.  1) Bedrijfspresentaties: Tijdens de manifestatie zal een aantal Nederlandse bedrijven dat intensieve contacten onderhoudt met Duitse partners een kijkje in de keuken geven: hoe is de bedrijfscultuur in het buurland en welke vaardigheden worden van medewerkers verwacht in het contact met Duitse collega’s, klanten en opdrachtgevers?  2) De bouwnijverheid in Nederland en Duitsland: Experts op het gebied van bouwnijverheid en bouwopleidingen hebben de dynamiek van de bouwsector in beide landen vergeleken. In beide landen is er een sterke groei in deze sector. Duitsland wordt een steeds interessantere markt en aan beide kanten van de grens is men naarstig op zoek naar gekwalificeerd personeel. Op de manifestatie worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Dit onderzoek is van belang voor bouwbedrijven die zich oriënteren op Duitsland en voor Bouwopleidingen in de grensregio. 3) Bijeenkomst voor de bestuurders van de ROC’s die aangesloten zijn bij Duits in de Beroepscontext: Nu Duits binnen het MBO weer in de lift zit, kunnen we ons richten op de kwaliteit. Bedrijven hebben er behoefte aan dat hun medewerkers hun Duitse klanten te woord kunnen staan, weten welke omgangsvormen Duitsers op prijs stellen en minstens zo belangrijk: hun vaktaal beheersen. Duits in de Beroepscontext biedt een examen waarin de kandidaat die vaardigheden moet laten zien. Het examen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Goethe Instituut. De kwaliteit van de examens wordt door het Goethe instituut gegarandeerd. Het Goethe-Siegel is in heel Duitsland een vertrouwd keurmerk. In het afgelopen jaar hebben zich 14 ROC’s bij deze examensystematiek aangesloten. Tijdens de manifestatie vindt de eerste bijeenkomst plaats van aangesloten scholen. 4) Duits in de Beroepscontext in de praktijk: Scholen voor beroepsonderwijs laten zien hoe interessant de lessen Duits worden, wanneer aangesloten wordt bij de werkelijkheid van het beroep waar jongeren voor hebben gekozen. Er wordt onder meer een app gepresenteerd, waarmee medewerkers van bedrijven op het moment dat ze in Duistand aan het werk zijn vakbegrippen en korte zinnen, die specifiek zijn voor het beroep, kunnen lezen en beluisteren op hun smartphone. De app is al ontwikkeld voor bouw, installatietechniek en horeca. Er wordt gewerkt aan toepassingen voor andere relevante beroepen, zoals logistiek.   […]

12 11, 2017

Stichting Duits in de beroepscontext – Nieuwsbrief & ANBI-status

november 12th, 2017|Nieuws|

De Stichting Duits in de Beroepscontext geeft vanaf eind 2018 regelmatig een nieuwsbrief uit. Hier nummer 1, van december 2018: 2018-12 [...]

27 03, 2018

IBS auf Deutsch = IBW

maart 27th, 2018|Nieuws|

  Ein hochinteressantes Bachelorstudium in Groningen Unter den über 80 unterschiedlichen Studiengängen der Groninger Hanze Hogeschool ist einer sehr besonders, [...]

20 12, 2016

Prüfertraining-rondes voor de toetsing/certificering van Duits in de beroepscontext

december 20th, 2016|Nieuws|

Op 15 en 16 maart 2018 vond de voor het studiejaar 2017-2018 derde en laatste Prüfertraining plaats, in hotel De Holthurnsche [...]

20 12, 2016

MBO Duits in de pers

december 20th, 2016|Nieuws|

In deze rubriek vind je een aantal artikelen, gepubliceerd in kranten, tijdschriften en op websites, over ons project Duits in de beroepscontext. [...]