Certificering van Duits in de Beroepscontext als betrouwbare examenleverancier

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij “voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn”. Het certificaat vindt u hier.  Deze drie jaar geldige certificering betreft alle door Duits in de Beroepscontext in samenspraak met het Goethe-Institut aangeboden, zelf ontwikkelde en nog te ontwikkelen toetsen. Op dit moment dus de online Goethe-Test Pro (lezen/luisteren), de spreek- en schrijftoetsen van A1 t/m B1, voor zowel de keuzedelen  Duits als de profielen met Duits. Van belang daarbij is dat we de ontwikkeling en vaststelling op de wijze hebben gedaan zoals die door Certiforce is beoordeeld in hun  uiterst grondige product- en organisatieaudit. Drie jaar na deze eerste certificering volgt een her-certificering. Deze validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.

         En verder:

 • T/m februari 2020 vonden in totaal zeven Prüfertraining-rondes plaats voor docenten van deelnemende ROC’s. Zonder uitzondering met groot plezier! Het programma vind je hier. Al met al zijn nu ruim 100 MBO-docenten Duits gecertificeerd om in de toetssystematiek van de Stichting te participeren. Op 5 maart 2020 vond met groot succes een vervolgbijeenkomst plaats voor de eerste groepen gecertificeerde collega’s, bij het Koning Willem I College Den Bosch. Daarbij stond het berichten over en evalueren van de eerste cursus- en toetservaringen centraal maar werd ook op nieuwe DiB-ontwikkelingen ingegaan. De volgende, achtste Prüfertraining voor nog niet gecertificeerde examinatoren/assessoren zou op 2 en 3 december 2020 plaatsvinden, in landgoedhotel De Holthurnsche Hof te Berg en Dal. Door de coronamaatregelen moest deze Prüfertraining helaas worden uitgesteld, naar ergens in het voorjaar.
 • Ontwikkeling van erkende examens Duits voor verschillende beroepsprofielen, waar Duits een verplicht vak is: er is een modelset A2/B1 ontwikkeld die is goedgekeurd door het Goethe-Institut, zodat de certificering op dezelfde wijze (met een DiB/GI-certificaat dus) kan plaatsvinden als bij het afsluiten van de keuzedelen Duits. Intussen zijn er meerdere profieltoetsen beschikbaar voor horeca/toerisme, marketing, communicatie & evenementen en voor junior accountmanager.  De serie wordt gestaag uitgebreid. Voor lezen/luisteren wordt de online Goethe-Test Pro ingezet.

Komende congressen en evenementen:

 • In het voorjaar 2020 zijn corona-gedwongen 4 mooie (en al helemaal voorbereide) activiteiten afgeblazen:
  • Het mini-NCD op 3-4 in het GI A’dam: valt geheel uit; het mini-NCD zal nu plaatsvinden op vrijdag 12 maart 2021 in Lunteren (tenzij dat door alle coronaperikelen niet kan: dan wordt het een online-sessie). Het ‘grote’, tweedaagse NCD staat voor maart 2022 op de rol, eveneens in Lunteren
  • De volgende bijeenkomst van het Netwerk Duits MBO staat gepland op 29 januari 2021, ongetwijfeld door de corona-perikelen net als de geslaagde sessie op 30 oktober 2020 online.
  • Het congres “Leren van de Buren’ op 20/21-4 in Rindern (Wasserburg): de nieuwe datum is 14 april 2021, naar alle waarschijnlijkheid niet live maar corona-gedwongen online.
  • De Dag van de Buurtaal op 7-5 voor ruim 200 leerlingen in Bocholt: valt geheel uit en zal niet meer worden opgepakt.
 • Bij de themagroep Onderwijs van de Grenslandagenda 2020/2021 staan de gemeenschappelijke grensoverschrijdende prioriteiten van het Nederlandse- en Noordrijnwestfaalse onderwijs centraal. De workshop Onderwijs van de Grenslandagenda van 27 maart jl. kon helaas geen doorgang vinden door het uitbreken van het coronavirus. Daarvoor in de plaats zijn er  twee online workshops. De eerste vond op 6 oktober plaats: Hoe bevorder je het leren van de buurtaal bij mbo-studenten? De tweede met het thema Hoe stimuleer je euregionale mobiliteit bij mbo-studenten? staat voor  donderdag 8 oktober 2020, van 15.00 – 16.30 uur op de rol.Achtergrondinformatie: In mei 2019 hebben staatssecretaris Knops en Europaminister Holthoff-Pförtner de partners in de grensregio uitgenodigd voor de eerste Grenslandconferentie tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in Venlo. Hier werd de Grenslandagenda 2019 met prioriteiten voor de verdere samenwerking op het gebied van mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt opgesteld. Aan de uitvoering wordt sindsdien door alle betrokkenen intensief gewerkt. Op 2 december 2020 zal in Duisburg opnieuw de samenwerking in het gehele grensgebied tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen centraal staan. Tijdens de conferentie worden de resultaten van de Grenslandagenda 2019 gepresenteerd en wordt een nieuwe Grenslandagenda 2020/2021 voorgesteld.

 Interessante evenementen die al plaats gevonden hebben:

 • 23 april 2018: het zeer populaire (gratis!) congres in de Wasserburg Rindern bij Kleve (niet ver van Nijmegen) voor Nederlandse collega’s Duits en Duitse collega’s Nederlands was een groot succes. Ook hier zijn workshops voor MBO-collega’s gegeven. Zie Congres Leren van de buren 2018 . Op 21 april 2020 zal het volgende congres plaatsvinden, wederom in de Wasserburg Rindern, zie https://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/nieuws-evenementen/.
 • Op 15 en 16 maart 2019 vond wederom het Nationaal Congres Duits plaats in conferentiecentrum De Werelt in Lunteren. In twee dagen werden zo’n 60 workshops aangeboden in 5 rondes. In elke ronde zaten ook geslaagde workshops voor MBO-collega’s Duits. Daarnaast was er een bijzonder leuk plenair programma met Thomas Strasser en schrijfster Vea Kaiser, cabaret etc. Veel materiaal staat al op de site van het NCD: http://nationaalcongresduits.nl/.
 • Op 26 maart, de Dag van de Duitse taal, vond de manifestatie Spreek de taal van de klant: spreek Duits! plaats in de DRU-cultuurfabriek in Ulft. Een druk bezochte, geslaagde ontmoeting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het volledige programma kunt u hier downloaden.
 • Netzwerk Deutsch im MBO (Goethe-Institut Rotterdam; Leitung: Peter Schols/Wim Daems/Anne Blaeske): Am 1. November 2019 fand der 12. Netzwerktag statt, gelungen wie immer. Mit einer tolle Quellenliste der Goethe-Praktikantin Melina Hanhart: Linkliste Deutsch im Beruf_2019-11-1. Am 30. Oktober 2020 fand der 13. Netzwerktag (eigentlich: -morgen) statt, online, mit schönen Ergebnissen.
 • Op 30 oktober stond ook de Landelijke Studiedag van Levende Talen gepland. Ditmaal uitsluitend online i.v.m. de corona-perikelen, voor max. 425 deelnemers. Bijzonder geslaagd! Alle info vind je hier: https://congres.levendetalen.nl/?fbclid=IwAR0gI__mTlxShR_ejpfiqwjaPRPGQGP85nyKNHV05eX8i5dX6JNxD5PwPa8. Voor leden van LT was deelname gratis. Niet-leden betaalden 85 euro en zijn nu automatisch een jaar lid. Best aantrekkelijk dus.
 • MET DUITS KOM JE VERDER – DEUTSCH IN DER BERUFSAUSBILDUNG – Utrecht 13. 12.2019, 10-18 Uhr;  in De Zilveren Vosch.      Diese Tagung war der Abschluss eines Projektes zur Stärkung von CLIL-Initiativen an berufsbildenden Schulen in den Niederlanden. Es ging um neue Impulse für den Fachunterricht auf Deutsch in der Berufsausbildung. Und natürlich war auch Platz und Zeit für Austausch mit KollegInnen. Hier das Programm etc.: Einladung zur MBO-Konferenz_13.12.2019_Utrecht.