Certificering van Duits in de Beroepscontext als betrouwbare examenleverancier

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij “voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn”. Het certificaat vindt u hier.  Deze drie jaar geldige certificering betreft alle door Duits in de Beroepscontext in samenspraak met het Goethe-Institut aangeboden, zelf ontwikkelde en nog te ontwikkelen toetsen. Op dit moment dus de online Goethe-Test Pro (lezen/luisteren), de spreek- en schrijftoetsen van A1 t/m B1, voor zowel de keuzedelen als de profielen met Duits. Van belang daarbij is dat we de ontwikkeling en vaststelling op de wijze hebben gedaan zoals die door Certiforce is beoordeeld in hun  uiterst grondige product- en organisatieaudit. Drie jaar na deze eerste certificering volgt een her-certificering. Deze validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.

         En verder:

  • T/m september 2019 vonden in totaal zes Prüfertraining-rondes plaats voor docenten van deelnemende ROC’s. Zonder uitzondering met groot plezier! Het programma vind je hier. Al met al zijn nu bijna 100 MBO-docenten Duits gecertificeerd om in de toetssystematiek van de Stichting te participeren.De bedoeling is – conform de wens van alle Prüfertraining-deelnemers – om een – vermoedelijk eendaagse – vervolgbijeenkomst te organiseren,vermoedelijk in de winter 2020.  Daarbij zal dan het berichten over en evalueren van de eerste cursus- en toetservaringen centraal staan.
  • Ontwikkeling van erkende examens Duits voor verschillende beroepsprofielen, waar Duits een verplicht vak is: er is al een modelset A2/B1 ontwikkeld die  in april 2019 als pilot ingezet werd bij zo’n 100 studenten horeca/toerisme en marketing/communicatie aan het Koning Willem I College in Den Bosch. Beide modeltoetsen zijn goedgekeurd door het Goethe-Institut, zodat de certificering op dezelfde wijze (met een DiB/GI-certificaat dus) kan plaatsvinden als bij het afsluiten van de keuzedelen Duits.
  • Verdere uitrol van de Goethe-examens Duits in de beroepscontext vanaf het schooljaar 2019/20.
  • Bijhouden gegevens rond de al verleende ANBI-status van de stichting.

Congressen en interessante nieuwtjes:

 Interessante evenementen die al plaats gevonden hebben:

  • 13 april 2018: Mini-NCD (http://nationaalcongresduits.nl/) in het Goethe-Institut Amsterdam, met ook 2 workshops voor MBO-collega’s. Het congres was zeer geslaagd, zie http://nationaalcongresduits.nl/ruckblick/mini-ncd-2018/.
  • Op 17 april 2018 was de Dag van de Duitse Taal. Ook het MBO liet zich niet onbetuigd, zie: http://machmit.nl/dag-van-de-duitse-taal/uw-eigen-initiatieven.
  • 23 april 2018: het zeer populaire (gratis!) congres in de Wasserburg Rindern bij Kleve (niet ver van Nijmegen) voor Nederlandse collega’s Duits en Duitse collega’s Nederlands was een groot succes. Ook hier zijn workshops voor MBO-collega’s gegeven. Zie verder de rubriek Buurtaal Duits – evenementen en materialen. Op 21 april 2020 zal het volgende congres plaatsvinden, wederom in de Wasserburg Rindern.
  • Op 15 en 16 maart 2019 vond wederom het Nationaal Congres Duits plaats in conferentiecentrum De Werelt in Lunteren. In twee dagen werden zo’n 60 workshops aangeboden in 5 rondes. In elke ronde zaten ook geslaagde workshops voor MBO-collega’s Duits. Daarnaast was er een bijzonder leuk plenair programma met Thomas Strasser en schrijfster Vea Kaiser, cabaret etc. Veel materiaal staat al op de site van het NCD: http://nationaalcongresduits.nl/.D
  • Op 26 maart, de Dag van de Duitse taal, vond de manifestatie Spreek de taal van de klant: spreek Duits! plaats in de DRU-cultuurfabriek in Ulft. Een druk bezochte, geslaagde ontmoeting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het volledige programma kunt u hier downloaden.
  • Op 17 april vond een Nuffic-inspiratiemiddag Duits op het Deltion College in Zwolle voor VMBO en MBO-docenten plaats, met succes. Er waren zo’n 40 deelnemers.