De dag van de Duitse taal: spreek de taal van de klant: spreek Duits! Een ontmoeting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven 26 maart 2019 vanaf 13.00 in de DRU-cultuurfabriek in Ulft. 

 • De dag van de Duitse taal: spreek de taal van de klant: spreek Duits! Een ontmoeting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven 26 maart 2019 vanaf 13.00 in de DRU-cultuurfabriek in Ulft. Steeds minder jongeren in Nederland spreken Duits. Een zorgelijke ontwikkeling gezien het economische belang van onze relatie met Duitsland. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Door tal van initiatieven, vooral in de grensregio, gaat het met het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het MBO steeds beter. Op steeds meer ROC’s wordt Duits aangeboden. Een aantal ROC’s heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de Stichting Duits in de Beroepscontext. In samenwerking met het Goethe Instituut is een examen ontwikkeld waarmee jongeren in opleiding voor een beroep een internationaal erkend certificaat Duits kunnen verwerven. Binnen een jaar hebben zich reeds 14 ROC’s bij deze Stichting aangesloten. Het is nu zaak om een volgende stap te zetten: bedrijven, brancheorganisaties en scholen moeten nu samen optrekken om de aandacht gericht te houden op de bevordering van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het beroepsonderwijs. Dit is een gemeenschappelijk belang: bedrijven willen dat hun vakmensen professioneel om kunnen gaan met collega’s, klanten en opdrachtgevers uit het buurland en jongeren verdienen het om zo goed mogelijk te worden voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen. Op de conferentie op 26 maart zullen deskundigen uit de praktijk laten zien hoe belangrijk de relatie met Duitsland is en welke eisen er gesteld worden aan vakmensen die te maken krijgen met Duitse bedrijven en klanten. De conferentie is gericht op vertegenwoordigers van bedrijven en brancheorganisaties én op docenten en bestuurders uit het MBO. Kernvraag is: wat kunnen we samen doen om dit gemeenschappelijk belang nog beter te behartigen?

  Het volledige programma kunt u hier downloaden.

  De middag begint om 12.00 uur met een lunch. Om 13.00 uur is de start van ons programma.

  Het programma wordt gepresenteerd door Paul Marcelis en Lambert Teerling

  Tussen 14.30 en 15.00 is er een pauze waarin u nader kennis met elkaar kunt maken. Tijdens de pauze vindt er een inventarisatie plaats van ideeën. Deze inventarisatie wordt gebruikt voor de aansluitende discussie. Van 15.00 uur tot 15.30 uur zal er een plenaire discussie plaatsvinden met als thema: hoe kunnen bedrijven en scholen optimaal samenwerken om de positie van Duits in het beroepsonderwijs verder te versterken?

  Uniek aanbod: bezoekers aan de conferentie kunnen een digitale vaardigheidstest Lezen en Luisteren doen (de Goethe-Test Pro), waarbij ze een officieel Goethe-Certificaat voor deze twee vaardigheden krijgen. 

  Tevens ontvangt elke bezoeker een paar interessante boeken over de verschillen in cultuur en beroepsonderwijs tussen beide landen.

  Aan deze conferentie zijn geen kosten verbonden.

  U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres: Lambert.teerling@gmail.com

  Graag vermelden:

  Naam bezoeker

  Naam bedrijf/instelling

  Neemt wel of niet deel aan de lunch

  Neemt wel of niet deel aan de Goethe-Test Pro

  Adres:  DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 in Ulft

  Bijlage: flyer bedrijven Duits in het MBO

   

         En verder:

 • In 2018 vond de vonden in totaal vijf Prüfertraining-rondes plaats voor docenten van deelnemende ROC’s. Zonder uitzondering met groot plezier! Al met al zijn nu ruim80 MBO-docenten Duits gecertificeerd om in de toetssystematiek van de Stichting te participeren.De bedoeling is – conform de wens van alle Prüfertraining-deelnemers – om ergens in het komende studiejaar een – vermoedelijk eendaagse – vervolgbijeenkomst te organiseren,vermoedelijk in de winter 2020.  Daarbij zal dan het berichten over en evalueren van de eerste cursus- en toetservaringen centraal staan.
 • Voor 2019 staat na de zomervakantie een nieuwe tweedaagse Prüfertraining op de rol. Het programma vind je hier.
 • Validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce is eind februari 2019 succesvol afgesloten . Dat vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.
 • Voorbereiding volgende (grote) afnameronde van de Goethe-examens Duits in de beroepscontext in het studiejaar 2018/19
 • Verdere uitrol van de Goethe-examens Duits in de beroepscontext vanaf het schooljaar 2019/20
 • Bijhouden gegevens rond de al verleende ANBI-status van de stichting
 • Opstellen van een privacy-verklaring i.v.m. de AVG-wetgeving

Congressen en interessante nieuwtjes:

 • Op 15 en 16 maart 2019 vindt wederom het Nationaal Congres Duits plaats in conferentiecentrum De Werelt in Lunteren. In twee dagen worden zo’n 60 workshops aangeboden in 5 rondes. In elke ronde zitten ook spannende workshops voor MBO-collega’s Duits. Daarnaast is er een bijzonder leuk plenair programma, met cabaret etc. Houd de site van het NCD in de gaten: http://nationaalcongresduits.nl/.
 • Netzwerk Deutsch im MBO (Goethe-Institut Rotterdam; Leitung: Peter Schols/Wim Daems/Anne Blaeske): Am 12. April 2019 findet der zweite Netzwerktag im Schuljahr 2018-2019 statt.
 • Lineke Ouwendijk van het Nuffic kondigde dit aan:
Op 17 april a.s. organiseert Nuffic daarom een inspiratiemiddag Duits op het Deltion College in Zwolle voor docenten en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in het (v)mbo. Het programma:
  *   Lunch
  *   Opening door Deltion College – best practice tweetalige opleiding
  *   Keynote door Karin Straus, ambassadeur Euregionaal Onderwijs en oud Tweede Kamerlid
  *   Ideeën en ervaringen uitwisselen onder begeleiding van experts over thema’s zoals een doorlopende leerlijn
Locatie en tijd
Deltion, Mozartlaan 15, Zwolle. Het programma is van 11:45 tot 16:00 – omdat de lunch door studenten verzorgd wordt, is het van belang dat je om 12:00 aanwezig kunt zijn. Aanmelden  online via: https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?Pb6aef4f8-e1a9-4315-932a-91cb105dfbbb
Kijk  verder op LinQ.nl<http://www.nuffic.nl/linq> en tweetalig mbo<https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-mbo/> of stuur een mail naar Jette Thönissen, jthonissen@nuffic.nl<mailto:jthonissen@nuffic.nl> (LinQ) of naar Lineke Ouwendijk, louwendijk@nuffic.nl<mailto:louwendijk@nuffic.nl>

 

 Interessante evenementen die al plaats gevonden hebben: