Op 30 oktober 2017 was het zover: de oprichting van de Stichting Duits in de beroepscontext is een feit! De nieuwe Stichting onder voorzitterschap van René van Gils, voorzitter van het College van Bestuur van Graafschap College, heeft het volgende KvK nummer gekregen: 69971129.

Vóór 31 december zal het bestuur worden uitgebreid tot in totaal vijf bestuurders. Zeer binnenkort sluiten we een samenwerkingsovereenkomst met het Goethe-Institut. Die samenwerkingsovereenkomst is in de afgelopen weken opgesteld in nauw overleg met het management van het Goethe-Institut Amsterdam. Er is ons veel aan gelegen dat de overeenkomst getekend wordt door een vertegenwoordiger van het centrale bestuur van het Goethe-Institut in München. Dat zal in de komende dagen gebeuren.

Contact met de Stichting kan gelegd worden via het contactformulier elders op deze website.

Zie voor het laatste nieuws rond de examensystematiek die in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld werd en wordt de rubriek ‘Examinering‘.