De Stichting Duits in de Beroepscontext geeft vanaf eind 2018 regelmatig een nieuwsbrief uit. Hier nummer 1, van december 2018: 2018-12 Nieuwsbrief Duits in de beroepscontext. Inhoud:
– Stand van zaken
– Validering
– Nieuwe keuzedelen (A1) en profieldelen
– Voorlichting Examencommissies
– Overleg met het Goethe-Institut
– Raad van aangesloten scholen, Dag van de Duitse Taal
– Aanmelden via secretariaat en nieuw aanmeldbestand
– Prognose schooljaar 2018-2019
– Nieuwe assessorentraining 2019

De Stichting Duits in de Beroepscontext (KvK-nummer: 69971129) werd op 30 oktober 2017 opgericht. De Stichting heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer informatie over deze ANBI-status is te vinden op de website belastingdienst.nl.

Hieronder alle vereiste gegevens:

Gegevens Anbi-status Stichting Duits in de Beroepscontext

Stichting Duits in de Beroepscontext

Stationsplein 26

6512AB Nijmegen

06-49810910

http://duitsmbo.nl

RSIN-nummer: 858086141

Doelstelling van de Stichting:

De Stichting heeft als doel:

  1. het bevorderen van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het Nederlandse beroepsonderwijs. In het bijzonder bevordert de Stichting het aanbieden van hoogwaardig beroepsgericht onderwijs in de Duitse taal en cultuur, de toename van deelname hieraan door studenten en cursisten, en het ontwikkelen en handhaven van een eenduidige, hoogwaardige internationaal erkende kwaliteitsstandaard van examens.
  2. Het werven van fondsen ten behoeve van het realiseren van deze doelstelling, en voorts het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het beleidsplan: 

Het beleidsplan van de Stichting vindt u hier.

Het stichtingsbestuur:

Luud Bochem, voorzitter

Peter van Mulkom, penningmeester

Ton Paffen, secretaris

René van Gils, lid

Remco Meijerink, lid

Het beloningsbeleid:

Alle informatie over het beloningsbeleid vindt u hier.

Verslag van uitgevoerde activiteiten:

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten vindt u hier.

Financiële verantwoording:

Het financieel verslag vindt u hier.

 

Contact met de Stichting kan behalve telefonisch ook gelegd worden via het contactformulier elders op deze website.

Zie voor het laatste nieuws rond de examensystematiek die in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld werd en wordt met name de rubriek ‘Examinering‘.