In deze rubriek vind je een aantal artikelen, gepubliceerd in kranten, tijdschriften en op websites, over ons project Duits in de beroepscontext. Ze zijn stuk voor stuk niet alleen interessant voor vakcollega’s, directies en bestuurders maar zeker ook voor leerlingen!

 

Duits als pluspunt op cv

In Elsevier nr. 14/2017 (8 april 2017) stond op p. 54 in de rubriek Economie een mooi compact artikel over de nieuwe keuzedelen Duits en de plannen om de deelnemende leerlingen in samenspraak met het internationale Goethe-Institut en het Goethe-Institut Amsterdam te toetsen en te certificeren. Zie elders op deze website onder Beleidsontwikkelingen. Het Elsevier-artikel vind je hier: artikel MBO Duits Elsevier 14 2017 p 54.

Eerder al verschenen artikelen over hetzelfde onderwerp in respectievelijk het Dagblad van het Noorden en De Gelderlander. Je vindt ze hier: Dagblad vh Noorden 4-2-17 – Duits MBO en De Gelderlander 31-1-2017 – Super-Duits.

Kijken over het hek: Vernieuwingen in het talenonderwijs op het mbo – ook interessant voor avo-scholen

In de laatste nieuwsbrief op de docentenpagina van de roemruchte site www.duits.de stond de volgende info over de ontwikkelingen in het MBO:

Het middelbare beroepsonderwijs is de laatste jaren flink in beweging. Dat geldt zeker ook voor het onderwijs Duits aan de verschillende roc’s. Collega’s in het algemeen voortgezet onderwijs denken al gauw: ‘dat is niet mijn pakkie an’. Toch valt er heel wat te leren van de collega’s Duits in het mbo. Online zijn er uiterst interessante bronnen waar allerlei materiaal te vinden is waar je ook als havo- of vwo-docent zomaar gebruik van kunt maken. Veel informatie hangt samen met de onlangs ingevoerde nieuwe kwalificatiestructuur waarin de vreemde talen behalve Engels nauwelijks nog als verplicht vak voorkomen. Duits is daartegen heel effectief in opstand gekomen en heeft keuzedelen Duits ontwikkeld die intussen zeer breed in het mbo worden aangeboden, op resp. de ERK-niveau’s A2 en B1. Momenteel wordt in nauwe samenwerking met het Goethe-Institut bekeken of er een certificering mogelijk is waar ook het ’Goethe-Siegel’ aan wordt verbonden. Daartoe vindt in mei a.s. een pilot plaats aan meerdere roc’s.

De werkgroep die verantwoordelijk voor e.e.a. is, heeft een nieuwe website opgezet die alle relevante informatie bijeen gaat brengen: http://duitsmbo.nl. U vindt hier in de rubriek “Keuzedelen”  o.a. de hele serie kant en klare “Handreikingen taalprofielen Duits in het beroep”, zgn. ‘servicedocumenten’: uitgewerkte leerplannen per beroepsrichting op basis van ERK-doelstellingen, ontstaan in samenspraak tussen talen- en vakdocenten. Deze staan momenteel ook nog  op http://lerende-euregio.com bij “publicaties Duits in het MBO”.