Recensies methodes

Te hopen is het niet, maar waarschijnlijk heeft u het al weleens beleefd: een fraai ogende leergang, in handen gekregen van een respectabele educatieve uitgeverij, doorgebladerd, voor goed bevonden en na overleg met uw collega’s ingevoerd.

Na twee maanden de eerste kriebels: sommige dingen blijken toch wat minder weloverwogen dan gedacht. Na vier maanden: ergernis, na nog wat tijd uitmondend in de verzuchting: ‘Als we dat geweten hadden, ….’.

Of – een variant die ook nog weleens wil voorkomen – het eerste deel van de leergang werkt heel plezierig, maar het tweede deel – veelal onder meer tijdsdruk ontstaan – is een ramp.

Te vermijden zijn dergelijke situaties nooit helemaal. Maar door vóór invoering wat gerichter naar het materiaal te kijken, dat u op het oog hebt, kunt u zich in elk geval een aantal voorspelbare problemen van het lijf houden. Om dit gerichte kijken naar leergangen zo zinvol mogelijk te laten verlopen, bieden we u hieronder twee checklists aan. Met behulp hiervan kunt u leergangen, waarvan u invoering overweegt, aan een betrouwbare toetsing onderwerpen, een soort ANWB-aankoopkeuring dus.

De eerste, een heel oude die destijds voor de Basisvorming ontwikkeld werd door de vakbegeleidingsgroep van het CPS is tweedelig. Waarbij het eerste deel dezelfde functie heeft als bij de ANWB de vóórkeuring: namelijk kijken of het überhaupt de moeite waard is gedetailleerder te keuren. Is de uitkomst negatief, dan heeft het u nog niet veel moeite en tijd gekost. Terwijl u in het andere geval tenminste zeker weet, dat u niet met het ‘leergangwrak van de maand’ bezig bent. In het hoofdgedeelte van de checklist staan vervolgens de details van de inhoud centraal. Deze checklist is weliswaar niet gemaakt en bedoeld voor het MBO, maar de opzet ervan is interessant genoeg om het document aan de vergetelheid te ontrukken. Klikt u hier: checklist leergangen mvt (desgewenst ook in Word: checklist leergangen mvt).

De tweede komt grappig genoeg uit de hoek van het primair onderwijs, maar is in licht aangepaste versie bijzonder bruikbaar, ook voor het MBO. U vindt de lijst hier: KEUZE TAALMETHODE (in Word: KEUZE TAALMETHODE).

Als een leergang zo’n checklistproces goed overleeft, kunt u er vrij zeker van zijn, dat er geen boze verrassingen bij het feitelijk gebruik optreden. Wilt u nog meer zekerheid, kopiëert u dan een hoofdstuk en probeert u dat in een passende klas/groep uit. U weet dan ook beter, of u zich lekker voelt bij het werken met de beoogde leergang. En dat is minstens zo belangrijk als alle criteria van zo’n checklist bij elkaar. ‘Deutsch macht Spaß’ is immers ondenkbaar zonder ‘Spaß’ aan uw kant.