Keuzedelen Duits

Alles wat u moet weten over de keuzedelen Duits op een rij!
In schooljaar 2016 – 2017 is de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in het MBO begonnen. Een belangrijk nieuw fenomeen waren de keuzedelen. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de keuzedelen in de nieuwe kwalificatiestructuur. We gaan uiteraard dieper in op “onze” keuzedelen: de keuzedelen Duits in de beroepscontext. Op deze pagina kunt u voorts relevante teksten die door instanties zijn ontwikkeld downloaden. Zie de onderstaande rubrieken.

Interessant is de enquête die het Duitsland-Instituut Amsterdam (DIA) in 2017 heeft gehouden over wat leerlingen in het VO van Duits vinden. Een aantal gegevens zal zeker ook voor MBO-studenten gelden. Een korte samenvatting staat op deze Factsheet Belevingsonderzoek Duits 2017. Het complete verhaal staat in het Belevingsonderzoek 2017.

Achtergrond van de keuzedelen Duits in de beroepscontext
De ontwikkeling van handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep
Nulmeting aanbod keuzedelen