Publicaties

oktober 5, 2020

Wederzijdse erkenning en acceptatie van MBO-diploma’s

Door de EUREGIO Gronau (www.euregio.eu) is kortgeleden (2018) een fraaie brochure van Lambert Teerling uitgegeven over het vraagstuk van erkenning en acceptatie van diploma’s over de grens, en wel voor zowel Duitsland als Nederland. Logischerwijs is de brochure dan ook zowel in het Nederlands als Duits beschikbaar. En wel hier:

arrow
arrow
oktober 5, 2020

Beroepsonderwijs bij de buren

Deze publicatie geeft een overzicht van de systemen van beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland. Het is een praktische gids voor iedereen die kennis maakt met het beroepsonderwijs bij de buren. De publicatie is beschikbaar in Nederlands en Duits. Het is een uitgave van de Euregio Gronau.

arrow
arrow
november 26, 2019

Cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland

Deze publicatie van de Euregio Gronau geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen in bedrijfscultuur tussen Nederland en Duitsland. Tweetalig.

arrow
november 26, 2019

Servicedocument Duits in het MBO

De belangrijkste feiten rond Duits in de beroepscontext op een rij! Het Servicedocument Duits in de beroepscontext geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het initiatief Duits in de beroepscontext. Het bevat de onderwijskundige uitgangspunten en doelstellingen die we hebben met het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het MBO. N.B.: De publicatie is uit november 2015. De tekst van de keuzedelen in de bijlage is sindsdien enigszins gewijzigd.

arrow
oktober 5, 2020

Voor LAvenir ligt de toekomst (niet) over de grens? Grenseffectrapportage van de beslisnotitie1 inzake de fusie van de ROC’s Leeuwenborgh en Arcus.

Ger Essers schreef een interessante bijdrage over de buurland-kant van de nieuwe Zuid-Limburgse MBO-combinatie LAvenir. Hij leidt zijn stuk als volgt […] Meer lezen? Download dan de volledige tekst: Grenseffectrapportage LAVENIR juli 2018

arrow
januari 30, 2022

Duits op het MBO in de gevarenzone

Dit vervolgonderzoek uit 2021 van het Kenniscentrum voor Beroep en Arbeidsmarkt- (KBA) in opdracht van onze stichting, toont de ontwikkeling van een dramatisch verminderd aanbod van Duits binnen de kwalificatiedossiers zowel in aantal als niveau, t.o.v. 2013 en een halvering van het aantal studenten die het keuzedeel Duits in het Beroep kiezen t.o.v. 2019.

arrow