Publicaties

Wederzijdse erkenning  en acceptatie van MBO-diploma’s

Door de EUREGIO Gronau (www.euregio.eu) is kortgeleden (2018) een fraaie brochure van Lambert Teerling uitgegeven over het vraagstuk van erkenning en acceptatie van diploma’s over de grens, en wel voor zowel Duitsland als Nederland. Logischerwijs is de brochure dan ook zowel in het Nederlands als Duits beschikbaar. En wel hier:

Duits: Anerkennung und Akzeptanz von Abschlusszeugnissen in der beruflichen Bildung
Nederlands: Erkenning en acceptatie van diploma’s in het beroepsonderwijs
Veel leesplezier gewenst!

Beroepsonderwijs bij de buren

Deze publicatie geeft een overzicht van de systemen van beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland. Het is een praktische gids voor iedereen die kennis maakt met het beroepsonderwijs bij de buren. De publicatie is beschikbaar in Nederlands en Duits. Het is een uitgave van de Euregio Gronau

Bestand: Beroepsonderwijs bij de buren

Bestand: Berufliche Bildung bei den Nachbarn

Cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland

Deze publicatie van de Euregio Gronau geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen in bedrijfscultuur tussen Nederland en Duitsland. Tweetalig.

Bestand: Cultuurverschillen NL-D

Servicedocument Duits in het MBO

De belangrijkste feiten rond Duits in de beroepscontext op een rij! Het Servicedocument Duits in de beroepscontext geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het initiatief Duits in de beroepscontext.  Het bevat de onderwijskundige uitgangspunten en doelstellingen die we hebben met het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het MBO. N.B.: De publicatie is uit november 2015. De tekst van de keuzedelen in de bijlage is sindsdien enigszins gewijzigd.

Bestand: Duits in het mbo servicedocument 2015

Voor LAvenir ligt de toekomst (niet) over de grens?
Grenseffectrapportage van de beslisnotitie1 inzake de fusie van de ROC’s Leeuwenborgh en Arcus.

Ger Essers schreef een interessante bijdrage over de buurland-kant van de  nieuwe Zuid-Limburgse MBO-combinatie LAvenir. Hij leidt zijn stuk als volgt in: “LAvenir stelt dat ’de ambitie van LAvenir niets minder is dan een regionaal dekkend aanbod van kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en educatie dat op verantwoorde wijze past bij de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zuid-Limburg en de Euregio’. In prachtige volzinnen schrijft men ’Aanpassing aan onze omgeving is nodig om een goede invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht. Omgevings-bewustzijn, een hechte verbinding met Zuid-Limburg en de Euregio als ook integrale samenwerking met onze regiopartners in ecosystemen waarborgen onze aansluiting op relevante ontwikkelingen in onze omgeving’. Het euregionaal bewustzijn is volop aanwezig. Geen enkel ROC in Nederland wordt begrensd door twee buurlanden c.q. twee taalgrenzen. Een unieke grensligging, die beperkt en uitdaagt.
Als het gaat om de uitwerking, dan is de visie van LAvenir zoals beschreven in de beslisnotitie minder euregiogericht doch vooral regiogericht.”

Meer lezen? Download dan hier de volledige tekst:

Grenseffectrapportage LAVENIR juli 2018