De examensystematiek van de Stichting Duits in de Beroepscontext

Op 30 oktober 2017 werd de Stichting Duits in de Beroepscontext opgericht. De stichting heeft eind 2017 een formele samenwerkingsovereenkomst met het Goethe-Institut gesloten. Deze overeenkomst is getekend door het centrale bestuur van het Goethe-Institut in München.

Intussen nemen vele ROC’s deel aan onze examensystematiek, leidend tot een Goethe-gecertificeerde afsluiting A2 of B1 van het programma voor de keuzedelen Duits. Ook een A1-examen is beschikbaar. Dat levert echter geen Goethe-certificaat op maar alleen een deelnamebevestiging.

Het gecombineerde examen Lezen/Luisteren wordt online afgenomen.  Daarbij gaat het om de wereldwijd erkende Goethe-Test PRO (GTP). De examens Schrijven en Spreken/Gesprekken voeren worden live afgenomen, op de deelnemende scholen. De live exameninstrumenten zijn door het Goethe-Institut en de Stichting gezamenlijk ontwikkeld, en wel voor de volgende opleidingssectoren:

  • Economie/dienstverlening
  • Horeca/toerisme
  • Logistiek
  • Marketing
  • Secretarieel
  • Sport/bewegen
  • Techniek
  • Zorg/welzijn

Daarnaast zijn er enkele generieke toetsen ontwikkeld die in hier niet genoemde sectoren inzetbaar zijn.

Een korte animatiefilm zet e.e.a. helder op een rij, ook voor leerlingen. Zie op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GS3oH_2xpqA&feature=youtu.be. Of klik op het plaatje hieronder:

Examens Duits voor bepaalde beroepsprofielen

Ook zijn er erkende examens Duits beschikbaar voor verschillende beroepsprofielen, waar Duits een verplicht vak is. Het gaat om examens A2/B1 voor marketing (o.a. marketing/communicatie/evenementen, junior-accountmanager en assistent manager internationale handel) respectievelijk horeca/toerisme (gastronomie/toerisme/hospitality), allen goedgekeurd door het Goethe-Institut, zodat de certificering op dezelfde wijze  (met een DiB/GI-certificaat dus) kan plaatsvinden als bij het afsluiten van de keuzedelen Duits. Voor andere profielen kunnen ook examens ontwikkeld worden, indien de deelnemende ROCs dit wensen.

Certificering van Duits in de Beroepscontext als betrouwbare examenleverancier

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij voor alle ontwikkelde en nog te ontwikkelen toetsproducten “voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn”.  Eind juni 2022 werd de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce opnieuw voor drie jaren gecertificeerd als erkend examenleverancier Duits. Het certificeringsdocument en bijbehorende rapport vindt u hier: certificaat DiB Certiforce 2022-2025 en rapport hercertificering Duits in de beroepscontext hercertificering 6 juli 2022. Deze tot juli 2025 geldige certificering betreft alle door Duits in de Beroepscontext in samenspraak met het Goethe-Institut aangeboden, zelf ontwikkelde en nog te ontwikkelen toetsen en alle procedures daaromheen. De validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.

Documenten

Hieronder vindt u alle belangrijke documenten aangaande de examensystematiek Duits in de Beroepscontext.

Nieuw:

En verder: