Examinering

De examensystematiek van de Stichting Duits in de Beroepscontext

Op 30 oktober 2017 werd de Stichting Duits in de Beroepscontext opgericht. De stichting heeft eind 2017 een formele samenwerkingsovereenkomst met het Goethe-Institut gesloten. Deze overeenkomst is getekend door het centrale bestuur van het Goethe-Institut in München.

Intussen nemen vele ROC’s deel aan onze examensystematiek, leidend tot een mede door het Goethe-Institut gecertificeerde afsluiting A2 of B1 van het programma voor de keuze- en profieldelen Duits. Ook een A1-examen is beschikbaar. Dat levert echter alleen een deelnamebevestiging op.

Het gecombineerde examen Lezen/Luisteren wordt online afgenomen. Daarbij gaat het om de wereldwijd erkende Goethe-Test PRO (GTP). De examens Schrijven en Spreken/Gesprekken voeren worden live afgenomen, op de deelnemende scholen. De live exameninstrumenten zijn door het Goethe-Institut en de Stichting gezamenlijk ontwikkeld, en wel voor de volgende opleidingssectoren:

 • Economie/dienstverlening
 • Horeca/toerisme
 • Logistiek
 • Marketing
 • Secretarieel
 • Sport/bewegen
 • Techniek
 • Zorg/welzijn

Daarnaast zijn er enkele generieke toetsen ontwikkeld die in hier niet genoemde sectoren inzetbaar zijn.

Tenslotte zijn er sets profieltoetsen ontwikkeld voor die opleidingen waarin Duits een verplicht onderdeel is:

 • Assistent Manager Internationale Handel
 • Manager Ondernemer Horeca
 • Toerisme Hospitality
 • Gastronomie Toerisme Hospitality
 • Junior Account Manager
 • Marketing Communicatie Evenementen

Een korte animatiefilm zet e.e.a. helder op een rij, ook voor leerlingen. Zoek op YouTube naar: duits goethe beroepscontext of klik op het plaatje hieronder:

Examens Duits voor bepaalde beroepsprofielen

Ook zijn er vanaf 2018 erkende examens Duits ontwikkeld voor verschillende beroepskwalificaties, waar Duits een verplicht vak is. Het gaat om examens A2/B1 voor marketing (o.a. marketing/communicatie/evenementen en junior-accountmanager) respectievelijk horeca/toerisme (gastronomie/toerisme/hospitality), allen goedgekeurd door het Goethe-Institut, zodat de certificering op dezelfde wijze (met een DiB/GI-certificaat dus) kan plaatsvinden als bij het afsluiten van de keuzedelen Duits. Voor andere profielen kunnen ook examens ontwikkeld worden, indien de deelnemende ROCs dit wensen.

Certificering van de Stichting Duits in de Beroepscontext als betrouwbare examenleverancier

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij voor alle ontwikkelde en nog te ontwikkelen toetsproducten “voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn”. De validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer. Met ingang van 1 juli 2022 heeft Certiforce voor de 2e keer haar goedkeuring aan de Stichting als examenleverancier Duits voor de komende drie jaar verleend.

Documenten

Hieronder vindt u alle belangrijke documenten aangaande de examensystematiek Duits in de Beroepscontext.