Keuzedelen Duits

Alles wat u moet weten over de keuzedelen Duits op een rij!
In schooljaar 2016 – 2017 is de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in het MBO begonnen. Een belangrijk nieuw fenomeen waren de keuzedelen. Op https://onderwijsenexaminering.nl/onderwijs/keuzedelen-duits/ is onlangs het onderstaande over de vernieuwing van de regelgeving m.b.t. de keuzedelen Duits gepubliceerd:

Keuzedelen Duits

In april 2018 zijn de nieuwe keuzedelen Duits vastgesteld en beschikbaar gesteld op de website van de SBB. De oude keuzedelen (Duits in de beroepscontext A1, A2, B1 en B2) worden uitgefaseerd. Per 1 oktober 2018 verdwijnen ze uit het aanbod. Studenten kunnen er dan niet meer op worden ingeschreven. Studenten die er voor 1 oktober 2018 al voor deze ‘oude’ keuzedelen hebben gekozen en waarbij dit vermeld staat op de onderwijsovereenkomst, mogen de ‘oude’ keuzedelen nog tot 1 oktober 2024 afronden.

Wat is er veranderd?

Op verzoek van mbo-scholen zijn de keuzedelen Duits vernieuwd. In de nieuwe keuzedelen (Duits in het beroepsonderwijs A1/A2, A2/B1 en B1/B2) staat beschreven welke taalvaardigheden een student op welk niveau moet afleggen. De niveaus in de naamgeving corresponderen nu met de inhoud. Dit vergroot het civiel effect. Daarnaast bieden de keuzedelen ruimte om he onderwijs in verschillende beroepscontexten in te vullen. Tot slot worden ze haalbaarder voor de student als het gaat om de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK). In de praktijk blijkt dat studenten de productieve vaardigheden (schrijven, spreken, gesprekken voeren) vaak op een lager niveau behalen dan de receptieve vaardigheden (lezen, luisteren).

Examinering

In de nieuwe keuzedelen Duits worden de beheersingsvoorschriften voor elke taalvaardigheid expliciet beschreven. Op welke manier het examen daarvoor wordt ingericht en hoe de school tot een eindoordeel komt, wordt in het keuzedeel niet beschreven. De examencommissie is verantwoordelijk voor de wijze waarop de school de taalvaardigheden examineert; de school bepaalt de werkwijze en de manier van beoordelen.

  • De student werkt met het keuzedeel Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs toe naar de referentieniveaus A1 en A2 voor Duits: A1 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren en A2 voor lezen en luisteren.
  • De student werkt met het keuzedeel Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs toe naar de referentieniveaus A2 en B1 voor Duits: A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren en B1 voor lezen en luisteren.
  • De student werkt met het keuzedeel Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs toe naar de referentieniveaus B1 en B2 voor Duits: B1 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren en B2 voor lezen en luisteren.

Relevantie van de keuzedelen Duits

De keuzedelen zijn relevant voor studenten die in hun werk of stage met Duits te maken hebben.

Voor meer informatie zij verwezen naar de website van SBB: https://www.s-bb.nl/nieuws/nieuwe-keuzedelen-duits en naar https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4956?type=Dossier.

Interessant is de enquête die het Duitsland-Instituut Amsterdam (DIA) in 2017 heeft gehouden over wat leerlingen in het VO van Duits vinden. Een aantal gegevens zal zeker ook voor MBO-studenten gelden. Een korte samenvatting staat op deze Factsheet Belevingsonderzoek Duits 2017. Het complete verhaal staat in het Belevingsonderzoek 2017.

Achtergrond van de keuzedelen Duits in de beroepscontext
De ontwikkeling van handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep
Nulmeting aanbod keuzedelen