Keuzedelen Duits

Alles wat u moet weten over de keuzedelen Duits op een rij.

In schooljaar 2016 – 2017 werden met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur in het MBO de keuzedelen formeel ingevoerd. Op de website van het SBB  https://kwalificatiestructuur-mijn.s-bb.nl/ kun je alle actuele informatie vinden over de meest recente ontwikkelingen van de kwalificatiedossiers en keuzedelen.

Er zijn generieke keuzedelen en keuzedelen die aan speciaal aan beroepsdossiers gekoppeld zijn. De laatste zijn bedoeld als een verrijking of verdieping van het beroepsprofiel. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een regionale invulling van de opleiding in overleg met het bedrijfsleven. Deze eerste generatie keuzedelen die door de stichting Duits in de Beroepscontext zijn ontwikkeld, zijn bewust generieke keuzedelen geworden om onnodige wildgroei aan keuzedelen te voorkomen. Ze zijn daarom niet aan een specifiek dossier gekoppeld en kunnen dus voor veel beroepen worden aangeboden.

Het is voor de kwaliteit van het beroepsonderwijs van doorslaggevend belang dat onze generieke keuzedelen Duits door de docenten wel binnen de beroepscontext  worden aangeboden en uiteindelijk als zodanig worden geëxamineerd. Daarom zijn er voor alle relevante branches aparte servicedocumenten ontwikkeld die de docenten helpen om hun keuzedeel beroep specifiek aan te bieden. We adviseren docenten dringend om deze servicedocumenten te raadplegen bij het ontwikkelen van hun onderwijsaanbod. In samenwerking met het Goethe Institut zijn daarom ook de beroeps specifieke keuzedeel examens ontwikkeld.

Ontwikkelingen bij de keuzedelen Duits in het beroepsonderwijs.

In april 2018 zijn de actuele keuzedelen Duits vastgesteld en beschikbaar gesteld op de website van de SBB. De paar studenten die vóór 1 oktober 2018 al voor deze ‘oude’ keuzedelen (Duits in de beroepscontext A1, A2, B1 en B2)hebben gekozen, mogen die ‘oude’ keuzedelen nog tot 1 oktober 2024 afronden.

In de actuele keuzedelen (Duits in het beroepsonderwijs A1/A2, A2/B1 en B1/B2) staat beschreven welke taalvaardigheden een student op welk niveau moet afleggen. De niveaus in de naamgeving corresponderen met de inhoud. Dit vergroot het civiel effect. Daarnaast bieden ook deze keuzedelen ruimte om het onderwijs in verschillende beroepscontexten in te vullen. De servicedocumenten blijven hun waarde voor de onderwijspraktijk behouden.

Examinering keuzedelen Duits

In de huidige keuzedelen Duits worden de beheersingsvoorschriften voor elke taalvaardigheid expliciet beschreven. Op welke manier het examen daarvoor wordt ingericht en hoe de school tot een eindoordeel komt, wordt in het keuzedeel niet beschreven. De examencommissie is verantwoordelijk voor de wijze waarop de school de taalvaardigheden examineert; de school bepaalt de werkwijze en de manier van beoordelen.

  • De student werkt met het keuzedeel Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs toe naar de referentieniveaus A1 en A2 voor Duits: A1 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren en A2 voor lezen en luisteren.
  • De student werkt met het keuzedeel Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs toe naar de referentieniveaus A2 en B1 voor Duits: A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren en B1 voor lezen en luisteren.
  • De student werkt met het keuzedeel Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs toe naar de referentieniveaus B1 en B2 voor Duits: B1 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren en B2 voor lezen en luisteren.