Recensies methode

De examinering

Te hopen is het niet, maar waarschijnlijk heeft u het al weleens beleefd: een fraai ogende leergang, in handen gekregen van een respectabele educatieve uitgeverij, doorgebladerd, voor goed bevonden en na overleg met uw collega’s ingevoerd.

 

Na twee maanden de eerste kriebels: sommige dingen blijken toch wat minder weloverwogen dan gedacht. Na vier maanden: ergernis, na nog wat tijd uitmondend in de verzuchting: ‘Als we dat geweten hadden, ….’.

 

Of – een variant die ook nog weleens wil voorkomen – het eerste deel van de leergang werkt heel plezierig, maar het tweede deel – veelal onder meer tijdsdruk ontstaan – is een ramp.

 

Te vermijden zijn dergelijke situaties nooit helemaal. Maar door vóór invoering wat gerichter naar het materiaal te kijken, dat u op het oog hebt, kunt u zich in elk geval een aantal voorspelbare problemen van het lijf houden. Om dit gerichte kijken naar leergangen zo zinvol mogelijk te laten verlopen, bieden we u hieronder twee checklists aan. Met behulp hiervan kunt u leergangen, waarvan u invoering overweegt, aan een betrouwbare toetsing onderwerpen, een soort ANWB-aankoopkeuring dus.

Checklist 1: leergangen mvt
arrow
Checklist 2: Keuze taalmethode

TEST TEXT

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij voor alle ontwikkelde en nog te ontwikkelen toetsproducten “voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn”. Het certificaat vindt u hier. De validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.

  • Economie/dienstverlening
  • Horeca/toerisme
  • Logistiek
  • Marketing
  • Secretarieel
  • Sport/bewegen
  • Techniek
  • Zorg/welzijn
arrow

Checklist

De eerste, een heel oude die destijds voor de Basisvorming ontwikkeld werd door de vakbegeleidingsgroep van het CPS is tweedelig. Waarbij het eerste deel dezelfde functie heeft als bij de ANWB de vóórkeuring: namelijk kijken of het überhaupt de moeite waard is gedetailleerder te keuren. Is de uitkomst negatief, dan heeft het u nog niet veel moeite en tijd gekost. Terwijl u in het andere geval tenminste zeker weet, dat u niet met het ‘leergangwrak van de maand’ bezig bent. In het hoofdgedeelte van de checklist staan vervolgens de details van de inhoud centraal. Deze checklist is weliswaar niet gemaakt en bedoeld voor het MBO, maar de opzet ervan is interessant genoeg om het document aan de vergetelheid te ontrukken.

 

De tweede komt grappig genoeg uit de hoek van het primair onderwijs, maar is in licht aangepaste versie bijzonder bruikbaar, ook voor het MBO.

 

Als een leergang zo’n checklistproces goed overleeft, kunt u er vrij zeker van zijn, dat er geen boze verrassingen bij het feitelijk gebruik optreden. Wilt u nog meer zekerheid, kopiëert u dan een hoofdstuk en probeert u dat in een passende klas/groep uit. U weet dan ook beter, of u zich lekker voelt bij het werken met de beoogde leergang. En dat is minstens zo belangrijk als alle criteria van zo’n checklist bij elkaar. ‘Deutsch macht Spaß’ is immers ondenkbaar zonder ‘Spaß’ aan uw kant.