Evenementen en ander nieuws

Bijeenkomsten voor docenten van MBO-scholen en ROC’s die aangesloten zijn bij Duits in de Beroepscontext

Op 8 november 2022 vond in Paviljoen Nijstad in Hoogeveen een goedbezochte  bijeenkomst plaats voor de docenten van de bij DiB aangesloten scholen. Een soortgelijke bijeenkomst vond met evenveel succes en plezier plaats op 24 januari 2023 in Den Bosch (Koning Willem I College). Bij aanmelding kregen de deelnemers vooraf een huiswerkopdracht om de positie van Duits binnen hun opleiding in kaart te brengen. Op 22 en 23 mei 2023 vinden 2 identieke online vervolgbijeenkomsten plaats, beide van 15-17 uur. Je kunt dus kiezen, welke bijeenkomst je wilt bijwonen.

Duits op het MBO in de gevarenzone

Onderzoek naar Duits in de kwalificatiedossiers en naar keuzedelen Duits in het mbo Op 10 januari 2022 verscheen een uiterst actueel onderzoek over de positie van Duits in het MBO. En die is in één woord slecht! Daarom wijzen we vóór de feitelijke introductie in ons werk allereerst op deze onderzoeksresultaten van Annet Jager en Erik Keppels (KBA Nijmegen). Al eerder, in 2013, waren er signalen uit het veld over een ‘dreigende marginalisering’ van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het mbo. Het toen door KBA Nijmegen in opdracht van de Lerende Euregio uitgevoerde onderzoek bevestigde die signalen. Op basis van deze signalen is de Stichting ‘Duits in de Beroepscontext’ opgericht en zijn keuzedelen Duits ontwikkeld. Nu blijkt de positie van Duits als tweede moderne vreemde taal in het mbo verder onder druk te staan. Zo merken bij de stichting betrokken leraren Duits op dat steeds minder studenten het vak Duits volgen. De signalen hebben aanleiding gegeven om wederom onderzoek te doen. KBA Nijmegen heeft dat in 2021 in twee delen gedaan. Hier vindt u het complete onderzoek: Onderzoek Duits in de gevarenzone compleet 13 december. Plus een korte samenvatting ervan voor managers en andere geïnteresseerden: Managementsamenvatting Duits in de gevarenzoneLEZEN !!!