Evenementen en ander nieuws

Bijeenkomsten voor docenten van MBO-scholen en ROC’s die aangesloten zijn bij Duits in de Beroepscontext

Op 8 november 2022 vond in Paviljoen Nijstad in Hoogeveen een goedbezochte  bijeenkomst plaats voor de docenten van de bij DiB aangesloten scholen. Een soortgelijke bijeenkomst vond met evenveel succes en plezier plaats op 24 januari 2023 in Den Bosch (Koning Willem I College). Bij aanmelding kregen de deelnemers vooraf een huiswerkopdracht om de positie van Duits binnen hun opleiding in kaart te brengen. Op 22 en 23 mei 2023 vonden twee heel levendige identieke online vervolgbijeenkomsten plaats, beide van 15-17 uur. 

 

 

Voor 2024 staan er ook weer DiB-regiobijeenkomsten op het programma. Op 31 januari 2024 vindt van 10.30-14.30 uur een online regiotreffen plaats. Aanmelden via a.plettenberg@roc-nijmegen.nl.

 

 

Het volgende treffen is op 10 april 2024, live, eveneens van 10.30-14.30 uur. We zijn dan te gast bij het Drenthe College, Van Schaikweg 98 , 7811 KL Emmen.

We gaan voor beide regiobijeenkomsten in 2024 uit van een grote opkomst. Leg de data vast in uw agenda!

 

 

 

Duits op het MBO in de gevarenzone

Onderzoek naar Duits in de kwalificatiedossiers en naar keuzedelen Duits in het mbo Op 10 januari 2022 verscheen een uiterst actueel onderzoek over de positie van Duits in het MBO. En die is in één woord slecht! Daarom wijzen we vóór de feitelijke introductie in ons werk allereerst op deze onderzoeksresultaten van Annet Jager en Erik Keppels (KBA Nijmegen). Al eerder, in 2013, waren er signalen uit het veld over een ‘dreigende marginalisering’ van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het mbo. Het toen door KBA Nijmegen in opdracht van de Lerende Euregio uitgevoerde onderzoek bevestigde die signalen. Op basis van deze signalen is de Stichting ‘Duits in de Beroepscontext’ opgericht en zijn keuzedelen Duits ontwikkeld. Nu blijkt de positie van Duits als tweede moderne vreemde taal in het mbo verder onder druk te staan. Zo merken bij de stichting betrokken leraren Duits op dat steeds minder studenten het vak Duits volgen. De signalen hebben aanleiding gegeven om wederom onderzoek te doen. KBA Nijmegen heeft dat in 2021 in twee delen gedaan. Hier vindt u het complete onderzoek: Onderzoek Duits in de gevarenzone compleet 13 december. Plus een korte samenvatting ervan voor managers en andere geïnteresseerden: Managementsamenvatting Duits in de gevarenzoneLEZEN !!!

 

DRONGO – workshop “AI en machinevertaling”

Op 14 maart organiseert Drongo in samenwerking met de Europese Commissie de Translating Europe Workshop ‘AI en machinevertaling voor het middelbaar onderwijs’.

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst staat de impact van Generatieve AI en machinevertaling in het middelbaar onderwijs centraal. Hoe gaan scholen, docenten en leerlingen ermee om? Wanneer sta je het gebruik toe en wanneer niet? Wat moeten leerlingen en docenten erover weten? (Wat) kunnen we ervan leren? Hoe doen anderen dat?

Er zijn niet alleen maar vragen deze middag. We presenteren ook een lesmodule over Generatieve AI en machinevertaling in het (taal)onderwijs, waarvan deelnemers op locatie een papieren versie kunnen meenemen, en er is aandacht voor de taalvaardigheden die nu en in de toekomst verwacht worden op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden er interactieve break-out sessies georganiseerd om te experimenteren met de nieuwe tools (alleen op locatie).

Programma:

1530   Inloop*  
1600 Plenair programma  
  – Presentatie lesmodule “Generatieve AI en machinevertaling. Praktische handleiding voor het onderwijs” van Emma Hartkamp en Gys-Walt van Egdom  
  – Vertalen 2.0 en AI-tools van de Europese Commissie, door Geert Gysels, vertaler bij de Nederlandse taalafdeling van de Europese Commissie en specialist machinevertalen  
  – Taalberoepen van de toekomst, door Maaike Verrips, directeur Drongo platform voor meertaligheid  
1700 Pauze met een hapje en een drankje*  
1730  Break-outs:*
  – Oefenen met de lesmodule. (Hier te downloaden in NL en EN)*
  – Gesprek aan de hand van stellingen*
1810 Centrale terugkoppeling en afsluiting
1830 Netwerken / borrel*
1900 Einde

* deze onderdelen zijn alléén op locatie te volgen

Meer info en aanmeldingen hier:

https://www.drongo.nl/programma-onderdelen/evenement/c600e7de/