Prüfertraining: Opfriscursussen Duits in de beroepscontext

Hercertificering assessoren/examinatoren Duits in de Beroepscontext:

Op 5 maart 2020 vond met groot succes een vervolgbijeenkomst plaats voor de eerste groepen gecertificeerde collega’s, bij het Koning Willem I College Den Bosch. Daarbij stond het berichten over en evalueren van de eerste cursus- en toetservaringen centraal maar werd ook op nieuwe DiB-ontwikkelingen ingegaan. Een dergelijke vervolgbijeenkomst voor twee volgende groepen gecertificeerden vond met veel plezier plaats op 28 en 29 maart 2022 in Wunderland Kalkar. Het programma vind je hier: Uitnodiging Programma 28 en 29 maart 2022. In het najaar 2022 en in 2023 staan nieuwe rondes op de planning, om te beginnen op 14 december bij Van der Valk in Nijmegen-Lent.