Toetreding nieuwe ROC's, certificering studenten, info ANBI-status DiB

Nieuwe ROC’s bij DiB, certificering studenten, ANBI-status DiB, jaarverslagen etc.

1. Toetreding nieuwe ROC’s

Met groot genoegen delen we mee dat na het Albeda Rotterdam  nu ook het Drenthe College is toegetreden tot Duits in de Beroepscontext. Ook Albeda en Drenthe College kunnen nu dus gebruik maken van onze toetssystematiek en keuzedeel- en profieldeeltoetsen. Van harte welkom!

2. Certificering studenten

Alfa College

Op Facebook verscheen in de eerste juliweek 2022 dit bericht:

  • Feest bij het Alfa-college in Hoogeveen! Ruim 30 studenten ontvingen deze week het internationaal erkende Goethe-certificaat voor de Duitse taal. Docenten Ieteke Schoonbeek-Havinga en Mandy Sahetapy-Koops zijn meer dan trots: “Ze hebben het allemaal goed gedaan met mooie resultaten voor zowel de schrijf- als de spreekvaardigheid. Het zal ze zeker van pas komen, omdat juist in deze regio en het noordelijke deel van Nederland het Duits veelvuldig gesproken wordt.”
  • Het Alfa-college staat voor de uitreiking van de certificaten niet alleen in verbinding met het Goethe-Institut e.V. maar is ook aan het Rijnland Instituut en de werkgroep Duits in de beroepscontext gelieerd.

 

3. Gegevens Anbi-status Stichting Duits in de Beroepscontext

De Stichting Duits in de Beroepscontext (KvK-nummer: 69971129) werd op 30 oktober 2017 opgericht. De Stichting heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer informatie over deze ANBI-status is te vinden op de website belastingdienst.nl. Hier de ANBI-formulieren over 2021 en 2022 zoals ingediend bij de belastingdienst. Hieronder alle verdere vereiste gegevens:

 

Stichting Duits in de Beroepscontext: RSIN-nummer: 858086141; Stationsplein 26, 6512AB Nijmegen; tel. 06-49810910; website: https://duitsmbo.nl

 

Doelstelling van de Stichting: de Stichting heeft als doel:

  1. het bevorderen van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het Nederlandse beroepsonderwijs. In het bijzonder bevordert de Stichting het aanbieden van hoogwaardig beroepsgericht onderwijs in de Duitse taal en cultuur, de toename van deelname hieraan door studenten en cursisten, en het ontwikkelen en handhaven van een eenduidige, hoogwaardige internationaal erkende kwaliteitsstandaard van examens.
  2. Het werven van fondsen ten behoeve van het realiseren van deze doelstelling, en voorts het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

 

Het beleidsplan: Het beleidsplan van de Stichting vindt u hier.

 

 

Bestuursleden etc.:

De Stichting bestond in 2022 uit de volgende geledingen en personen:

Het bestuur:
Voorzitter:Remco Meijerink (Friese Poort)
Penningmeester: Luud Bochem
Bestuursleden:Peter van Mulkom (ROC Nijmegen)
Enno van der Werff (Alfa College)
Ton Paffen ( ROC van Amsterdam)

Adviseur van het bestuur:
Lambert Teerling

Bureaumanager en bestuurssecretaris:
Anika Plettenberg

Werkgroep:
Anika Plettenberg
Kees van Eunen
Han Verschuur,
Francoise Hendriks
Sylvia Evers
Eva-Hessels-Abelova
Willem van Hees

Goethe Institut Amsterdam:
Aan bestuurs- en ontwikkelingsactiviteiten namen deel:
Gudrun Müller
Dorothee Winnen

Prüfungskommission:
Kees van Eunen
Han Verschuur
Gudrun Müller
Dorothee Winnen

Vaststellingscommisie:

Ingrid Beke

Sissy Uhrig

 

Het beloningsbeleid: Alle informatie over het beloningsbeleid vindt u hier.

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten en jaarverslagen:

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten vindt u hier. Ook de verschillende goedgekeurde jaarverslagen zijn hier beschikbaar: Jaarverslag 2020; Jaarverslag 2021; Jaarverslag 2022. Hier ook het nieuwste jaarverslag over 2023: 2023 jaarverslag Stichting Duits in de beroepscontext

Financiële verantwoording: 

Klik voor de laatste goedgekeurde jaarrekeningen op het gewenste jaartal, respectievelijk Jaarrekening 2019 en Jaarrekening 2020. De jaarrekening 2021 is opgenomen in het jaarverslag 2021 (zie hierboven). De jaarrekening 2022 vind je hier: https://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2023/05/St.-Duits-in-de-Beroepscontext-Jaarrekening-2022.pdfDe jaarrekening 2023 tenslotte is ook opgenomen in het jaarverslag 2023.

 

Contact met de Stichting kan behalve telefonisch ook gelegd worden via het contactformulier elders op deze website.

 

Zie voor het laatste nieuws rond de examensystematiek die in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld werd en wordt met name de rubriek ‘Examinering‘ op deze website.