Toetreding nieuwe ROC's, certificering studenten, nieuwsbrief DiB & info ANBI-status DiB

Nieuwe ROC’s bij DiB, certificering studenten, nieuwsbrief DiB & info ANBI-status DiB, jaarverslagen etc.

1. Toetreding nieuwe ROC’s

Met groot genoegen delen we mee dat na het Albeda Rotterdam  nu ook het Drenthe College is toegetreden tot Duits in de Beroepscontext. Ook Albeda en Drenthe College kunnen nu dus gebruik maken van onze toetssystematiek en keuzedeel- en profieldeeltoetsen. Van harte welkom!

2. Duits onder druk in het MBO

Stap voor stap is het onderwijs in de Duitse taal bij de ROC’s steeds verder afgebroken. Een recent onderzoek laat zien dat deze trend, die ongeveer tien jaar geleden zichtbaar werd nog steeds doorgaat. Er zal straks helemaal geen Duits meer wordt gegeven in het MBO, althans wanneer er nu niet wordt ingegrepen. Waarom is dat een catastrofale ontwikkeling?

Iedereen weet dat Duitsland onze belangrijkste handelspartner is. Minder bekend is, dat dit belang elk jaar groter wordt. De Duits-Nederlandse handel genereerde in de eerste helft van 2021 meer dan 97 miljard euro. Dat is ongekend veel. Een kleine twaalf miljard meer dan op hetzelfde moment in het coronajaar 2020 en – belangrijker – ruim een miljard meer dan in de eerste helft van 2019.

Minder bekend is ook, dat het met name voor het uitvoerend vakmanschap – de Mbo’ers in Nederland – van groot belang is, dat ze met Duitse collega’s, klanten en opdrachtgevers om kunnen gaan. Engels is dan meestal geen optie. Alleen van Duitse academici mag verwacht worden dat ze die taal voldoende machtig zijn om zakelijke gesprekken te voeren. De Duits – Nederlandse Handelskamer DNHK heeft onderzoek gedaan. Conclusie: we laten vele miljarden liggen doordat onze vakmensen de taal van de buren niet beheersen.

Ook Duits in de Beroepscontext heeft geprobeerd de feiten t.a.v. de keuze van Duits boven water te krijgen. Dat heeft geresulteerd in een aantal studies die hier te downloaden zijn:

3. Certificering studenten

a) Alfa College

Op Facebook verscheen in de eerste juliweek 2022 dit bericht:

Alfa-college
  • Feest bij het Alfa-college in Hoogeveen! Ruim 30 studenten ontvingen deze week het internationaal erkende Goethe-certificaat voor de Duitse taal. Docenten Ieteke Schoonbeek-Havinga en Mandy Sahetapy-Koops zijn meer dan trots: “Ze hebben het allemaal goed gedaan met mooie resultaten voor zowel de schrijf- als de spreekvaardigheid. Het zal ze zeker van pas komen, omdat juist in deze regio en het noordelijke deel van Nederland het Duits veelvuldig gesproken wordt.”
  • Het Alfa-college staat voor de uitreiking van de certificaten niet alleen in verbinding met het Goethe-Institut e.V. maar is ook aan het Rijnland Instituut en de werkgroep Duits in de beroepscontext gelieerd.

b) Graafschap College Doetinchem – 64 SB-studenten ontvangen DiB/Goethe-certificaat

Op dinsdag 19 november 2019 ontvingen 64 studenten van de opleiding Sport en bewegen een certificaat op basis van de behaalde resultaten bij het keuzedeel Duits. Docenten Mariël Kremers en Eugene Boerakker reikten de certificaten uit. De uitreiking werd afgerond met een Berliner bol en een drankje. Zie ook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2424320004499626&id=1634038170194484.

4. Nieuwsbrief DiB

De Stichting Duits in de Beroepscontext zal na een eerste nummer eind 2018 regelmatig een nieuwsbrief publiceren. Hier nummer 1, van december 2018: 2018-12 Nieuwsbrief Duits in de beroepscontext.

5. Gegevens Anbi-status Stichting Duits in de Beroepscontext

De Stichting Duits in de Beroepscontext (KvK-nummer: 69971129) werd op 30 oktober 2017 opgericht. De Stichting heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer informatie over deze ANBI-status is te vinden op de website belastingdienst.nl. Hieronder alle vereiste gegevens:

Stichting Duits in de Beroepscontext: RSIN-nummer: 858086141; Stationsplein 26, 6512AB Nijmegen; tel. 06-49810910; website: http://duitsmbo.nl

Doelstelling van de Stichting: de Stichting heeft als doel:

  1. het bevorderen van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het Nederlandse beroepsonderwijs. In het bijzonder bevordert de Stichting het aanbieden van hoogwaardig beroepsgericht onderwijs in de Duitse taal en cultuur, de toename van deelname hieraan door studenten en cursisten, en het ontwikkelen en handhaven van een eenduidige, hoogwaardige internationaal erkende kwaliteitsstandaard van examens.
  2. Het werven van fondsen ten behoeve van het realiseren van deze doelstelling, en voorts het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het beleidsplan: Het beleidsplan van de Stichting vindt u hier.

Het stichtingsbestuur:

Remco Meijerink, voorzitter

Luud Bochum, penningmeester

Michiel Gerlagh, lid

Peter van Mulkom, lid

Enno v.d. Werf, lid

Lambert Teerling, adviseur

Het beloningsbeleid: Alle informatie over het beloningsbeleid vindt u hier.

Verslag van uitgevoerde activiteiten: Een verslag van de uitgevoerde activiteiten vindt u hier. Ook het jaarverslag 2020 is beschikbaar: 2021-06 Jaarverslag 2020. En tenslotte vindt u hier het jaarverslag 2021: Jaarverslag 2021.

Financiële verantwoording: Klik voor de laatste goedgekeurde jaarrekeningen op het gewenste jaartal, respectievelijk Jaarrekening 2019 en Jaarrekening 2020. De jaarrekening 2021 is opgenomen in het jaarverslag 2021 (zie hierboven).

Contact met de Stichting kan behalve telefonisch ook gelegd worden via het contactformulier elders op deze website.

Zie voor het laatste nieuws rond de examensystematiek die in samenwerking met het Goethe-Institut ontwikkeld werd en wordt met name de rubriek ‘Examinering‘ op deze website.