Examinering

Datum van publicatie van deze pagina: 25-09-2019

 De examensystematiek van de Stichting Duits in de Beroepscontext

Op 30 oktober 2017 werd de Stichting Duits in de Beroepscontext opgericht. De stichting heeft eind 2017 een formele samenwerkingsovereenkomst met het Goethe-Institut gesloten. Deze overeenkomst is getekend door het centrale bestuur van het Goethe-Institut in München.

Intussen nemen veertien ROC’s deel aan onze examensystematiek, leidend tot een Goethe-gecertificeerde afsluiting A2 of B1 van het programma voor de keuzedelen Duits. Ook een A1-examen is beschikbaar. Dat levert echter geen Goethe-certificaat op maar alleen een deelnamebevestiging.

Het gecombineerde examen Lezen/Luisteren wordt online afgenomen.  Daarbij gaat het om de wereldwijd erkende Goethe-Test PRO (GTP). De examens Schrijven en Spreken/Gesprekken voeren worden live afgenomen, op de deelnemende scholen. De live exameninstrumenten zijn door het Goethe-Institut en de Stichting gezamenlijk ontwikkeld, en wel voor de volgende opleidingssectoren:

  • Economie/dienstverlening
  • Horeca/toerisme
  • Logistiek
  • Marketing
  • Secretarieel
  • Sport/bewegen
  • Techniek
  • Zorg/welzijn

Daarnaast worden enkele generieke toetsen ontwikkeld die in hier niet genoemde sectoren inzetbaar zijn.

Een korte animatiefilm zet e.e.a. helder op een rij, ook voor leerlingen:

 

Examens Duits voor bepaalde beroepsprofielen

Ook is de ontwikkeling gestart van erkende examens Duits voor verschillende beroepsprofielen, waar Duits een verplicht vak is. Er is al een modelset A2/B1 ontwikkeld voor marketing respectievelijk horeca/toerisme die binnenkort als pilot uitgerold wordt. En goedgekeurd is door het Goethe-Institut, zodat de certificering op dezelfde wijze  (met een DiB/GI-certificaat dus) kan plaatsvinden als bij het afsluiten van de keuzedelen Duits.

Certificering van Duits in de Beroepscontext als betrouwbare examenleverancier

Op 25-2-2019 ontving de Stichting Duits in de Beroepscontext na een grondige audit door Certiforce het verheugende bericht dat zij voor alle ontwikkelde en nog te ontwikkelen toetsproducten “voldoet aan de gestelde proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten en hiermee aantoont gecertificeerd examenleverancier te zijn”. Het certificaat vindt u hier. De validering van de Stichting als betrouwbare toetsen-leverancier door Certiforce vereenvoudigt de vaststelling van de toetsen door de examencommissies van de scholen zeer.

Documenten

Hieronder vindt u alle belangrijke documenten aangaande de examensystematiek Duits in de Beroepscontext.

Nieuw:

En verder: