Examinering

Datum van publicatie van deze pagina: 14-10-2018

 De examensystematiek van de Stichting Duits in de Beroepscontext

Op 30 oktober 2017 werd de Stichting Duits in de Beroepscontext opgericht. De stichting heeft eind 2017 een formele samenwerkingsovereenkomst met het Goethe-Institut gesloten. Deze overeenkomst is getekend door het centrale bestuur van het Goethe-Institut in München.

Intussen nemen veertien ROC’s deel aan onze examensystematiek, leidend tot een Goethe-gecertificeerde afsluiting A2 of B1 van het programma voor de keuzedelen Duits.

Het gecombineerde examen Lezen/Luisteren wordt online afgenomen.  Daarbij gaat het om de wereldwijd erkende Goethe-Test PRO (GTP). De examens Schrijven en Spreken/Gesprekken voeren live. De live exameninstrumenten zijn door het Goethe-Institut en de Stichting gezamenlijk ontwikkeld, en wel voor de volgende opleidingssectoren:

  • Economie/dienstverlening
  • Horeca/toerisme
  • Logistiek
  • Marketing
  • Secretarieel
  • Sport/bewegen
  • Techniek
  • Zorg/welzijn

Daarnaast worden enkele generieke toetsen ontwikkeld die in hier niet genoemde sectoren inzetbaar zijn.

Hieronder vindt u alle belangrijke documenten aangaande de examensystematiek Duits in de Beroepscontext.

Nieuw:

En verder: